Využití recyklovaných šedých odpadních vod v budovách

V posledních letech do našeho života stále intenzivněji zasahují technologie, které respektují principy udržitelného rozvoje, využívají obnovitelné zdroje energie i materiálů a usilují o snižování nákladů. V oboru vodního hospodářství je jedním z trendů akceptujících tyto podmínky (zvláště v oblastech, kde je nedostatek vodních zdrojů) využívání recyklovaných šedých odpadních vod pro potřeby v budovách a na přilehlých pozemcích. Opětovné využívání šedých vod je v současnosti již technicky zvládnuté a je i ekonomicky odůvodnitelné.

V České republice není dosud využívání upravené šedé odpadní vody rozšířené; většinou se používá v místech, kde osoby nebo organizace mají velmi dobrý vztah k životnímu prostředí. Stoupající cena pitné vody bude tento stav postupně měnit. Využívání vyčištěné šedé odpadní vody v České republice neomezuje žádný zákon, vyhláška ani předpis. Opětovné používání šedých odpadních vod je v různých oblastech světa zavedenou a běžnou skutečností. Jedná se především o země, kde je vysoká cena vody nebo kde jsou omezené zdroje vody. Šedé odpadní vody se využívají např. v Izraeli, Jordánsku, Jižní Koreji, Kanadě, USA, Austrálii, ale také v Německu nebo Velké Británii. V Japonsku je dokonce zpětné využívání šedých vod povinné.

« Zpět na přehled článků