Optimalizace Staveb
All Rights Reserved © 2019

WWW stránky od EDGERING
Icons made by Dave Gandy
from flaticon.com

Optimalizace staveb - návody, rady, tipy a triky

Kontrola časových harmonogramů

Pro úspěšnou a včasnou realizaci stavby je nutné dobře koordinovat veškeré dění. Do časového plánu musí být zahrnuto nejen návazné zpracování jednotlivých etap, s plněním souvisí dodávka materiálu, zajištění dostatečných kvalifikovaných pracovníků. Je třeba zohlednit pracovní dny a dny klidu, důležitý je také vývoj počasí nebo konkrétní roční období, které dovoluje nebo naopak znesnadňuje provedení konkrétních činností.

pokračovat ve čtení

Vedení finančních nákladů

Realizace každé stavby s sebou přináší velkou investici finanční, ale také časovou. O kvalitě práce rozhoduje v mnohém počáteční příprava. Nevyplatí se pospíchat, nechávat důležitá rozhodnutí na pozdější dobu ani se dodatečně vracet k již projednávaným a zhotoveným pracím. Stejně tak zásadní je i pečlivá a průběžná kontrola, která se nesoustředí pouze na vykonávané stavební činnosti, ale i stabilní a správné čerpání rozpočtu.

pokračovat ve čtení

Poradenství ve fázi výběru domu a řešení projektu

Už ve fázi výběru domu a jeho následném řešení je dobré předem vyhodnotit vaše požadavky, sepsat si nároky na pořizované bydlení a dobře uvážit kolik do nového projektu můžete vložit peněz, aniž byste se příliš zadlužili nebo museli řešit nepříjemné kompromisy. Poradenská firma pracuje s velkou výhodou. Dlouhodobě se pohybuje v dané problematice, může vám dát k dispozici profesionální zkušenost a také nezbytný nadhled.

pokračovat ve čtení

Jak optimalizovat rozpočet stavby nového domu

Samotné realizaci stavby předchází poměrně náročné období, kdy je potřeba zajistit veškeré legislativní kroky, připravit plán postupu prací i zásobování a především pečlivě vyhodnotit celý projekt a jeho financování. Rozpočet může rozhodnout o rychlosti výstavby, určuje způsob financování a ještě před zahájením prací dovoluje začlenit případné úpravy, které celý projekt posunou.

pokračovat ve čtení

Jak nejlevněji postavit dům

Vlastní bydlení je bez nadsázky nejčastějším a největším snem většiny rodin. Současné trendy setrvale opouštějí velké bytové komplexy a dávají přednost domku se zahradou. Každý člen rodiny získá větší díl soukromí a pohodlí, zásadní je možnost upravit konkrétní dispozice bytu a vytvořit vlastní prostor, který bez kompromisu vyhoví životnímu stylu i potřebám. Nový dům můžete vybrat z hotových projektů a kompletní realizaci předat firmě jako stavbu na klíč. Úspornější a efektivnější však může být stavba svépomocí.

pokračovat ve čtení

Stavba domu svépomocí. Tipy jak ušetřit

Sen o vlastním bydlení můžete poměrně dobře realizovat, i bez nadměrné finanční zátěže nebo roků plánování. Pokud máte k dispozici vlastní pozemek, můžete jednoduše oslovit profesionální firmu a zadat stavbu na klíč nebo se pustit do stavby svépomocí. V tom prvním případě ušetříte čas a starosti, ale za veškeré služby samozřejmě zaplatíte. Druhá varianta vám dovolí plánovat podle svého, postupovat v realizaci s dostatečnou rychlostí a navíc i ušetřit část rozpočtu.

pokračovat ve čtení

Využití recyklovaných šedých odpadních vod v budovách

V posledních letech do našeho života stále intenzivněji zasahují technologie, které respektují principy udržitelného rozvoje, využívají obnovitelné zdroje energie i materiálů a usilují o snižování nákladů. V oboru vodního hospodářství je jedním z trendů akceptujících tyto podmínky (zvláště v oblastech, kde je nedostatek vodních zdrojů) využívání recyklovaných šedých odpadních vod pro potřeby v budovách a na přilehlých pozemcích. Opětovné využívání šedých vod je v současnosti již technicky zvládnuté a je i ekonomicky odůvodnitelné.

pokračovat ve čtení