Inženýring staveb

Nabízíme vám řešení pro každý typ budov, zajistíme inženýring pro projekty nového rodinného domu, bytového domu nebo provozovny. Zastoupíme vás v rámci kompletního stavebního řešení. Zajistíme návrh a realizaci projektu v papírové podobě, zastoupíme vás při jednání na úřadech, vyřídíme potřebná povolení a schválení. Při samotné výstavbě řídíme dodávky materiálu, koordinujeme dílčí stavební i návazné řemeslné práce. Vždy dbáme na pečlivé zvládnutí každého kroku. Snažíme se včas podchytit možné problémy, dobře řízenou personalistikou předcházíme časovým prodlevám i navyšování rozpočtu. Neméně důležité je správné řízení dodávky materiálu, snažíme se maximálně předejít plýtvání materiálu, ceny dodavatelských firem se snažíme efektivně snížit tak, aby výsledná cena negativně neovlivnila kvalitu.

Naše služby můžeme opřít o letité profesionální zkušenosti našich zaměstnanců. K dispozici vám budou služby architekta, projektanta i ekonomické poradenství. Jsme schopni převzít kompletní projekt, ale podílet se můžeme i na části práce. Základy, dřevěné, ocelové i další stavební konstrukce, nástavby nebo rozšíření a rekonstrukce starších objektů dokážeme dovést do zdárného výsledku. Vždy se snažíme předejít jakýmkoli problémů a projekt zhodnotit.

Obraťte se na nás s důvěrou. Do projektu včleníme moderní technologie a postupy, které zvýší energetickou úspornost objektu. Zlepší životní komfort a zajistí také trvalou užitnost. Bereme ohledy na životní prostředí a snažíme se minimalizovat dopady při stavbě i pozdějším provozem budovy.

Články na blogu

Co nabízíme v rámci inženýringu staveb?