Představební poradenství (poradenství před zhotovením projektové dokumentace)

Realizace nového objektu vždy vyžaduje pečlivou přípravu. Nabízíme vám služby __představebního poradenství_, které vám pomůžou včas odhalit slabá místa, předejdou problémům při realizaci stavby a do projektu přinesou efektivní změny.

Inženýrské a poradenské služby se vždy snaží zhodnotit projekt z objektivního nadhledu. Snažíme se předjímat budoucí změny ve využití budovy. Rodinné domy, bytové jednotky, ale i provozovny musí dostát nárokům na energetické úspory, vytvořit komfortní zázemí a zároveň vytvořit možnost v kratším nebo delším horizontu vnitřní dispozice budovy snadno přeměnit podle aktuálních potřeb.

Pomůžeme vám ušetřit náklady, zrychlit realizaci stavby a předejít zbytečným komplikacím. Najdeme efektivní řešení pro provedení jednotlivých etap realizace, zvážíme investice do materiálu, práce i energií. Vždy se snažíme maximálně zhodnotit projekt. Nebojíme se převzít zodpovědnost, a činit i nepříjemná rozhodnutí. Nový směr však efektivně povede k lepším výsledkům. Vždy upřednostníme řešení, která mají trvalou platnost a smysl. Moderní budovy musí dokonale splňovat nároky na komfortní život, musí být snadno udržitelné, energeticky úsporné i vysoké estetické hodnoty. Nové objekty musí nerušivě zapadat do okolí a nezatěžovat životní prostředí. Nároků je mnoho, s odborným přístupem je však možné každý projekt dokonale přizpůsobit.

Kdykoli se na nás můžete obrátit. Ochotně s vámi projdeme připravovaný projekt a pomůžeme vám jej zhodnotit. Ušetříme vaše náklady a upozorníme na kritická místa, která je možné vyřešit s minimální časovou nebo finanční ztrátou.