Řízení realizace stavby

Zajistíme odborné poradenství a konzultaci nového projektu. Navrhneme efektivní změny, které zlepší hospodárnost provozu objektu, zlepší životní prostředí i užitnost. Můžeme vám nabídnout kompletní služby v oblasti projektování i řízení realizace stavby.

Máme k dispozici team odborníků, kteří dokážou reálně posoudit kvalitu prováděné práce a řídit pracovníky, dodávky materiálu i více práce tak, aby přinesly největší efekt. Trvalým stavebním dozorem a pečlivým plánováním jednotlivých kroků předejdeme nekvalitně provedené práci, časovým ztrátám nebo zbytečným opravám.

Podle sjednaných termínů i rozsahu práce vám budeme pravidelně předávat podrobnou zprávu o stavu stavby. Realizované práce, kvalitu provedení i čerpání rozpočtu povedeme v přehledném reportu, který budete mít kdykoli k dispozici. Jednotlivé kroky kontrolujeme v kvalitě provedení i v časovém plnění plánu. Pružně reagujeme na změny nebo možné komplikace. Nepříznivý vývoj počasí, kvalita dodaného materiálu i počet a zkušenost pracovníků může denně ovlivnit postup realizace. Snažíme se vždy maximálně předejít nekvalitnímu postupu, veškeré chyby ihned opravíme. Řídíme dílčí činnosti tak, aby na sebe plynule navazovaly, a tím předcházíme časovým prodlevám i navýšení rozpočtu.

Převezmeme odpovědnost za provedení stavby nebo rekonstrukce za vás. Zajistíme trvalý odborný dohled, zastoupíme vás ve správním řízení, vedeme logistiku zásobování. Samozřejmě vždy dbáme na dodržení bezpečnosti práce a všech zákonem daných nařízení.