Vedení evidence finančních nákladů vč. závěrečné analýzy

Snažíme se nabídnout našim klientům kompletní služby v realizaci staveb i rekonstrukcí. Součástí projektu je vždy i plán čerpání financování, vedení evidence finanční nákladů a závěrečná analýza. Převezmeme za vás kompletní správu a vedení financí. Připravíme přehledy pro finanční správu, potřeby banky, pokud je na realizaci čerpaná půjčka, i kompletní podklady pro doložení nákladů pro dotační programy.

V průběhu realizace stavby budeme dohlížet na čerpání rozpočtu, evidenci všech výdajů a kontrolovat jakékoli změny. Propojíme rozpočty pro hrubou stavbu, náklady na materiál, mzdy zaměstnanců, energie a další náklady. Pravidelně reportujeme v dohodnutém rozsahu a podobě, jak pokračuje čerpání rozpočtu, včas upozorníme na navýšené náklady nebo na změny. Snažíme se vždy najít možnost, jak snížit náklady, hledáme efektivní změny. Předem můžeme zhodnotit dodavatele, ceny materiálu i další výdaje a zavést kroky ke snížení.

Závěrečná analýza zhodnotí úspěšnost realizovaného projektu. Připravíme pro vás kompletní přehled všech vynaložených prostředků. Srovnáme plánované výdaje s reálnými čísly. Pomůžeme vám odkrýt slabá místa, možné nápravy v budoucích projektech a efektivní změny, které přinesou větší úspory. Kompletní vedení správy financí a administrativu vám předáme v přehledné podobě se všemi náležitostmi, které vyžaduje státní správa i povinnost archivace. Evidence vám dodá důležitá data i při jakékoli pozdější reklamaci, během řízení oprav nebo rekonstrukce.