Zpracování časových harmonogramů

Časový harmonogram efektivně řídí jednotlivé činnosti během výstavby nebo rekonstrukce. Předchází časovým prodlevám při realizaci, účinně zabrání navýšení nákladů a nabízí včasné a jednoduché řešení možných komplikací. Zpracujeme pro vás důležitou dokumentaci, která zohlední veškeré kroky a pomůže dovést projekt k úspěšné realizaci.

Časový harmonogram zpracujeme s maximální pečlivostí a přesně v souladu se zadaným projektem. Můžeme vám nabídnout profesionální team, který staví na dlouholeté působnosti v oboru a zkušenostech. Harmonogram vymezuje jednotlivé kroky. Přesně plánuje rozsah práce v časové ose, zahrnuje i důležité hledisko počtu pracovníků. Správně plánuje jednotlivé kroky v závislosti na způsobu práce, doby potřebné k vytvrzení materiálu, skládá jednotlivé řemeslné úkony tak, aby na sebe plynule a správně navazovaly. Při realizaci se vyhnete problémům se špatně načasovanou dodávkou materiálu, čekáním na dopravu, nebo naopak problémy s vhodným uskladněním. Správně vedete pracovní síly, předejdete navyšování nákladů a také zlepšíte bezpečnost práce.

Časový harmonogram provede spodní stavbu včetně zemních prací, zakládání a hrubé stavby. Následuje popis provedení vodorovné a svislé konstrukce a nakonec vnitřní práce s izolací, potěry, obklady a dokončovací práce.

Časový harmonogram musí plně odpovídat náročnosti projektu, ale i takovým detailům, zda je možné danou práci realizovat případně i o víkendu nebo jak konkrétní roční období ovlivní průběh zpracování materiálu.