Výkon technického a stavebního dozoru na stavbě

Zajistíme výkon technického dozoru na vaší stavbě. V rámci převzatého projektu provedeme stavební dozor, kontrolu dodavatelů během realizace zakázky, převezmeme zastupování ve stavebním i správním řízení.

Podle navrženého harmonogramu dohlédneme na dodržení technologických postupů. Vždy se snažíme předjímat veškeré možné změny i komplikace. Snažíme se předejít časovým ztrátám i navyšování ceny vícepracemi. Pravidelně kontrolujeme stav čerpání rozpočtu a navrhujeme změny, které přinesou úspory. Podle vývoje projektu zavádíme změny, které vzejdou od zadavatele. Maximálně přizpůsobíme způsob práce, použitý materiál i technologie novému zadání. Kontrolujeme technická zařízení, hydroizolaci, prověříme bezpečnostní, požární a také hygienické normy.

V každém kroku a úpravě pečlivě provádíme kontrolu v jakosti provedené práce. Odhalíme i drobné odchylky a včas zajistíme nápravu. Dodržíme pečlivý přístup až k finálním pracím v pokládce dlažeb a obkladů, rovinnosti povrchů, možných kazů nebo nesprávných odstínů. Nesrovnalosti a odchylky ve zpracování řešíme přímo s dodavateli. V případě nutnosti jsme schopni zajistit soudní znalce nebo právní služby. Jsme tady pro vás, pomůžeme vám realizovat projekt nové stavby i rekonstrukci starších objektů s minimálními starostmi a bez zbytečného navyšování původního rozpočtu.

Články na blogu

Vyplatí se stavební dozor na stavbě?